Energie

In de fabrieken gebruiken we elektriciteit voor de machines die kalibreren, slijpen en zagen. Ruim 80% hiervan wordt nu opgewekt door waterkrachtcentrales (Hydro power) en middels plaatsing van zonnepanelen (Solar power) vullen we de rest van de energiebehoefte aan tot ruim 90% duurzame energiebronnen. We verwachten binnen twee jaar op 100% volledig groene stroom te kunnen produceren.

Natuur winning

Het wingebied van de leisteen is ongeveer duizend (1000) kilometer ten zuiden van het Amazone gebied, in een vlakte die bekend staat als Cerrado: grasland met lage begroeiing. Moinho beheert zelf de groeven in Brazilië waar het product gewonnen en verwerkt wordt. Daardoor hebben wij volledige controle over het gehele proces van winning, verwerking en transport. Onze groeven worden gecontroleerd naar de strenge eisen van de Braziliaanse overheidsinstanties DNPM (grondstof winning) en IBAMA (natuur en milieu). Zodra in het ruime grasland een groeve gesloten wordt is er de verplichting de afgegraven aardlaag terug te storten en binnen enkele maanden ontstaat weer een volledig natuurlijk begroeid gebied.

verscheping

Water

Al het water dat wordt gebruikt tijdens de winning van de leisteen voor de koeling van de zagen is regenwater en wordt gefilterd en hergebruikt. In natuurlijke bassins wordt dit water in de groeve opgeslagen. Chemicaliën worden bij de winning van onze leisteen niet gebruikt. De oppervlakte van ons eindproduct is onbewerkt en volledig natuurlijk.